De structuur van Prod.Comm

 

Vereniging zonder winstoogmerk, samengesteld uit leden die hun Raad van Bestuur aanduiden.
De activiteiten, doelstellingen en projecten worden tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering voorgesteld.
De Raad van Bestuur bestaat uit vrijwillige leden die volgens de statuten door de Algemene Vergadering worden verkozen. Zij beheren alle activiteiten.
De Raad van Bestuur heeft tot taak om contacten te leggen met al wie in de sector actief is om door organisatie en beheer de doelstellingen van de vereniging te bereiken.